Opleidingen tot coach

  

 

Reflectieverslagen

 

Voor beide reflectieverslagen is het de bedoeling dat je gebruikt maakt van het sjabloon. Deze kan je hier downloaden:

Sjabloon gecoacht worden

 

Sjabloon zelf coachen  

 

In het sjabloon zelf coachen vind je ook de lijst 'Bewijs Toepassing CI's'.  Let er op dat er van alle CI's (vaardigheidindicatoren) een voorbeeld te vinden is in je verslag.

Ter herinnering: goedkeuring op beide verslagen is een voorwaarde voor het diploma.

Tips:

  • Leg in de verslagen over je eigen coachtraject de nadruk op zelfreflectie;
  • Leg in de verslagen over je gesprekken als coach de nadruk op het aantonen van je competenties;
  • ga niet na het hele traject het verslag schrijven, maar laat dit gelijk lopen aan de sessies.
  • Zorg ervoor, in het kader van de privacy, dat er geen enkele verwijzing naar de werkelijke gecoachte is te vinden!

 


copyright 2003  Academie voor Coaching, last modified: 11-03-2014


Home

Contact

Opleidingen

Data & Locaties

Kosten

Inschrijven

Over  Ons

Onze Trainers

Coaches

Vragen

Erkenning

Referenties

Toelating

Mogelijkheden

Vacatures

Download